China

Alumni group contact information

Beijing

Mr Yang Su
(MA Communication Studies 2001)
suyang22@hotmail.com

Connect via social media

WeChat: BeijingLeedsAlumni

Shanghai

Ms Zumin (Yessica) Zhang
(MBA 2000) 
jessica@modat.net

QQ contact number: 2904395221

Shenzhen

Jingwen (Veronica) Xie 
(MSc Human Resource Management 2003)
veronica_xie@aliyun.com

Guangzhou

Kenneth Yu
(MSc International Finance 2009)
kenneth.yuyu@hotmail.com

Connect via social media

LinkedIn: LUBS Alumni Guangzhou
Weibo: lubsalumniguangzhou